تلفن: 03133869520 ,03133869517
پره چرخ 14

03 328 83 04 0
604 202 198

SPIDER BPW 14 T

پره چرخ کالابرس 20 اینچ

-
-

SPIDER CALABRESE 20

پره چرخ 12

03 328 76 47 0
604 202 158

SPIDER BPW 12T

پره چرخ 16

03 328 86 050
604 202 224

SPIDER BPW 16 T

پره چرخ جلو ولوو اسپایدری(واسکازینی)

604 155 211
-

ّFRONT SPIDER VOLVO

پره چرخ عقب 9 پره بنز - غیر تقسیم

-
-

REAR SPIDER 9 BOLT

پره چرخ عقب 9 پر بنز - تقسیم


-

REAR SPIDER 9 BOLT

پره چرخ جلو بنز اسپایدری(مانی)

604 105 459
346 401 00 03

FRONT SPIDER BENZ

پره چرخ عقب بنز دیرکدار ده تن

604 260 054
-

REAR SPIDER BENZ

پره چرخ عقب مایلر بدون چاک


-

REAR SPIDER BENZ

چرخ عقب 9 پر بنز - تقسیم

604 260 0549
-

ّREAR SPIDER 9 BOLT

پره چرخ عقب مایلر چاکدار

620 492 0304
604 226 0232

FRONT SPIDER BENZ

پره چرخ عقب ولوو(انگلی)

1 502 201
604 260 240

REAR SPIDER VOLVO

پره چرخ جلو 68

604 105 459
346 401 00 03

FRONT SPIDER

پره چرخ جلو ولوو گریسی

659 002 215
-

ّFRONT SPIDER

کاسه چرخ عقب ولو FH

3 171 747
-

REAR BRAKE DRAM VOLVO

کاسه چرخ جلو بنز مدل 68

335 421 02 01
-

FRONT BRAKE DRUM BENZ 68

کاسه چرخ عقب ولو توپ طلا

366 866
-

REAR BRAKE DRUM VOLVO

کاسه چرخ جلو بنز 1924

305 421 09 01
-

ّFRONT BRAKE DRUM BENZ

کاسه چرخ جلو بنز 2628

305 421 01 01
-

FRONT BRAKE DRUM BENZ

چدنی اگزوز بنز مایلر - یک تکه

345 142 11 01
-

EXHAUST MANIFOLD

چدنی اگزوز بنز مایلر دوتکه - تکه بزرگ

345 142 11 01
-

EXHAUST MANIFOLD 2 PIECES

چدنی اگزوز بنز 911

342 142 42 09
-

ّEXHAUST MANIFOLD

چدنی اگزوز بنز

355 140 08 09
-

EXHAUST MANIFOLD

واتر پمپ اتوبوس 302

360 201 0401
-

WATER PUMP

واتر پمپ خاور(مینی بوس)

314 200 24 01
-

WATER PUMP

واتر پمپ کامل ده تن

355 200 15 01
355 200 801

ّWATER PUMP

واتر پمپ ولوو

355 200 08 01
-

WATER PUMP

پمپ باد کامل 88

002 131 52 01
-

PUMP

واسط پمپ باد بنز 10 تن

-
-

-

پروانه بنز ده تن و مایلر

345 200 11 24
-

ّFAN

کاپ 12 14 16

-
-

CAPP 12, 14, 16

چدنی اگزوز بنز مایلر دوتکه - تکه کوچک

345 142 11 01
-

EXHAUST MAINFOLD

کاسه چرخ عقب توپی انگلی

-
-

BRAKE DRUM

لوله بلد آب بنز

355 203 06 01
-

ّCOOLING WATER LINE

لوله کوتاه آب بنز

355 203 05 01
-

COOLING WATER LINE

دیسک ترمز BPW 9T

03 088 34 06 0
-

BRAKE DISK BPW 9T

دیسک-ترمز-BPW

03 088 34 08 0
-

BRAKE DISK BPW

لقمه چرخ جلو

358 356 01 02
-

ّCLAMP PLATE

لقمه چرخ عقب ولو

358 356 01 02
-

CLAMP PLATE

  • شرکت اسکانیا
  • شرکت بنز
  • شرکت دانگ فانگ
  • شرکت ماموت
  • شرکت هوو
  • شرکت ولوو
Prev
Next

منوی اصفهان کامیون